genteknologi

genteknologi
s (-n, -er)

Clue 9 Svensk Ordbok. 2015.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Look at other dictionaries:

  • genteknologi — gen|tek|no|lo|gi sb., en, er, erne (teknologi til udforskning og ændring af arveanlæg) …   Dansk ordbog

  • Uddød — betyder at en art ikke længere findes på jorden, alle individer indenfor arten er døde. Dog kan man også tale om at en art er uddød indenfor et bestemt område, hvor den tidligere levede for eksempel er ulven uddød i Danmark. Når en art er uddød… …   Danske encyklopædi

  • Udsætningsdirektiv — EU s udsætningsdirektiv (dir. 2001/18/EF) angiver reglerne for miljø og sundhedsgodkendelse af gensplejsede produkter til salg (markedsføringstilladelse). Reglerne dækker også for forsøg med udsætning af gensplejsede organismer. Reglerne omfatter …   Danske encyklopædi

  • genteknologisk — gen|tek|no|lo|gisk adj., itk. d.s., e (som vedrører genteknologi) …   Dansk ordbog

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”